Deti trochu iné v školskej edukácii

Deti trochu iné v školskej edukácii

Vaša cena
10,00 EUR
Vaša cena bez DPH
9,09 EUR
Autor
Alena Hučíková Ján Hučík
Podtitul
Nakladateľ
Prohu, s.r.o.
ISBN
9788089535019
Počet strán / väzba
72 / pevná väzba
Rok vydania
2012
Kód
EAN
9788089535019

Aj napriek množstvu publikácií, kde autori spracúvajú problematiku porúch pozornosti a aktivity, špecifických porúch učenia, učitelia takýchto žiakov i naďalej často pociťujú bezradnosť, či málo pomoci a podpory od odborníkov v procese edukácie žiakov s vývinovými poruchami, ktorí sa vzdelávajú v bežných triedach základných a stredných škôl formou školského začlenenia - integrácie.

Škola je prostredím, kde žiak prežíva určité obdobie mimo rodiny. Škola a učitelia by preto mali vytvoriť prostredie, klímu, ktorá by pozitívne ovplyvňovala a uspokojovala špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiakov, sociálnu integráciu, vzdelávaciu aktivitu žiaka.

Táto publikácia je zameraná na prácu so žiakmi so špecifickými vývinovými poruchami (dys-poruchami, ADD a ADHD) a zásady v nej uvádzané môžu využívať učitelia všetkých stupňov vzdelávania. Stále v pedagogickej verejnosti pretrvávajú názory, že na kompenzáciu porúch v škole nie je až také dôležité a potrebné používať odlišné metódy práce pri ich edukácii, hodnotení a klasifikácii.
Dokumenty v aktuálnom umiestnení:
  • Žiadne dokumenty
Dokumenty v aktuálnom umiestnení:
  • Žiadne dokumenty
Mohlo by Vás zaujímať