Politický systém České republiky

Politický systém České republiky

Vaša cena
37,35 EUR
Vaša cena bez DPH
33,95 EUR
Autor
Vodička, Karel; Cabada, Ladislav
Podtitul
Historie a současnost
Nakladateľ
Portál
ISBN
978-80-7367-893-7
Počet strán / väzba
488 / Pevná
Rok vydania
2011
Kód
21104103
EAN
9788073678937

Historie a současnost
Třetí, aktualizované a rozšířené vydání

Předkládaná práce je klíčovou studijní příručkou k politickému systému České republiky. Vyprodání prvního i druhého vydání a neutuchající zájem o tuto publikaci byly impulzem k jejímu třetímu vydání, reflektujícímu všechny volby a politické události do konce roku 2010. Autoři považují diskusi o politickém systému za naléhavě potřebnou, neboť je nezbytným předpokladem sebereflexe každé moderní společnosti.

Kniha obsahuje analýzu všech základních oblastí významných pro fungování politického života i řadu důležitých faktografických údajů, které se vztahují k českému politickému životu. Autoři podávají přehled moderní politologické teorie transformace, probírají hlavní principy současné demokracie v České republice a ústavní instituce na centrální i komunální úrovni, systém politických stran a vnitrostranické rozhodovací procesy. Pozornost je věnována historickému vývoji, vztahu mezi občany a politiky i perspektivám české politické kultury. Kniha zohledňuje výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v květnu 2010 a výsledky senátních a komunálních voleb v říjnu 2010. Z celkového synchronického pohledu je zachycen stav politického systému České republiky na konci roku 2010.

Obsah:
- Historické kořeny politického systému (vývoj od 1918 do rozdělení ČSFR 1992)
- Základní principy politického systému (antitotalitní podstata demokracie v ČR)
- Občané a politika (aspekty české politické kultury)
- Organizované zájmy (zájmové skupiny, systém politických stran, masmedia)
- Státní instituce a politický proces (parlament, prezident, vláda, soudní systém)
- Komunální a regionální politika (obce a kraje jako samosprávné a správní orgány)
- Transformace politického systém ČR ve středoevropském kontextu (šance, rizika)

Publikace je určena studentům sociálních věd, stejně tak jako budoucím manažerům, ekonomům a právníkům. Obsahuje moderní politologické teorie, aplikované na realitu České republiky. Osvětluje politickou praxi a je též kronikou vývoje politického systému 1992-2010. Tím může sloužit jako přehledný zdroj informací a standardní příručka pro historiky, novináře, politiky, činitele veřejné správy, učitele i zainteresované laiky.

Dr. Karel Vodička je vědeckým pracovníkem Technické univerzity v Drážďanech (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden). Výzkumně se zabývá zejména transformací politických systémů středovýchodní Evropy se zaměřením na Českou republiku a Slovensko. Je autorem řady knih a odborných publikací i článků s politologickou tematikou v denním tisku.
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., je akademickým pracovníkem Metropolitní univerzity Praha, přednáší též na katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Je rovněž redaktorem mezinárodního politologického časopisu Politics in Central Europe. Výzkumně se zabývá komparativní analýzou politiky ve středovýchodní Evropě, regionalismem ve střední a jihovýchodní Evropě a vývojem politologie jako samostatné vědní disciplíny. O těchto tématech publikoval řadu knih a odborných článků v mezinárodních i domácích vydavatelstvích a časopisech.
Dokumenty v aktuálnom umiestnení:
  • Žiadne dokumenty
Dokumenty v aktuálnom umiestnení:
  • Žiadne dokumenty
Mohlo by Vás zaujímať
Občanský sektor
22,04 EUR
Kód: 21108401
Politologický slovník
13,15 EUR
Kód: 21601701
Metafory studené války
21,84 EUR
Kód: 21201501