Mačka v skrýši tíši myši

Mačka v skrýši tíši myši

Vaša cena
3,32 EUR
Vaša cena bez DPH
3,02 EUR
Autor
Bohuslava Vargová
Podtitul
Nakladateľ
ISBN
9788096899555
Počet strán / väzba
43 /
Rok vydania
2007
Kód
EAN
9788096899555

Spisovateľka ?a dramatička Bohuslava Vargová, rod. Ondrušková, sa narodila 5. decembra 1951 v Trnave, kde absolvovala základnú školu a zmaturovala na SVŠ (terajšie gymnázium). Novinárstvo vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala aj titul PhDr., a takisto na Univerzite Komenského dostala vedeckú hodnosť CSc. z filozofie. Ako redaktorka pôsobila interne v Novej mysli a Národnom poistení, externe v Československej televízii Bratislava. Získala viacero cien a odmien v novinárskych súťažiach, vrátane Fučíkovej.rnVargová-Hábovčíková pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite Komenského v Bratislave a na Katedre rómskej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pracuje ako štatutárna zástupkyňa a predsedníčka Kultúrneho združenia národností a etník Slovenskej republiky. Vargová publikovala v novinách, časopisoch, v zborníkoch, skriptách, na internete, v televízii, rozhlase a i. V roku 1978 jej vyšlo…
Dokumenty v aktuálnom umiestnení:
  • Žiadne dokumenty
Dokumenty v aktuálnom umiestnení:
  • Žiadne dokumenty